Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2018

W dniu 22 września 2018 roku w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. Trening kompetencji społecznych.

Celem szkolenia jest lepsze poznanie samego siebie, własnych reakcji i zachowań w relacjach z innymi ludźmi, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów. Spotkania będą się odbywały cyklicznie.

Projektu p.n. Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupnowspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie