Rekrutacja do Projektu "SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje o trwającej rekrutacji do Projektu "SmartCare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

Głównym celem projektu  jest zwiększenie niezależnego funkcjonowania

w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności

osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01.09.2018r. do 31.10.2018r.

Projekt skierowany jest do: osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie oraz ich opiekunów faktycznych.

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy

do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie