Nabór wniosków w ramch rządowego programu: ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2021
Wójt Gminy Słupno informuje, że ogłoszono nabór wniosków w ramach rządowego programu: ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
W odpowiedzi na konkurs Gmina planuje złożyć wniosek, w ramach którego może zostać sfinansowany zakup i przekazany w użyczenie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
Beneficjentami Programu są osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione trzy warunki:
- Dzieci/wnuki zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
- Dzieci/wnuki będące członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), w której to członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
- Dzieci/wnuki, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
W związku z powyższym prosimy zainteresowane i uprawnione osoby. Więcej na stronie: https://slupno.eu/cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin.../