Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

WYDANIE SPECJALNE NUMERU "GŁOS SŁUPNA".

 

Czytaj więcej o: POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Pomoc dla obywateli Ukrainy w województwie mazowieckim.

Przejdź do - Informacja%20w%20formie%20plakatu%20w%20języku%20polskim

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie upowszechniamy obywatelom Ukrainy dostępu do informacji w sprawie możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje w przedmiotowej sprawie zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Czytaj więcej o: Pomoc dla obywateli Ukrainy w województwie mazowieckim.

INFORMACJA dotycząca programu 500 plus

   

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejny ważny program rządowy - Rodzina 500 plus

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustaliła, że ZUS będzie realizować  ten programm, będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie),  ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

 

  • Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów w rodzinie.                                                                                                           Link: Świadczenie wychowawcze 500+

 

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA dotycząca programu 500 plus

INFORMACJA dotycząca programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

 

  

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejny ważny program rządowy - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym  ustaliła, że ZUS będzie realizować  ten program, oraz będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie),  ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

     Link: Rodzinny Kapitał Wychowawczy (RKO)

Czytaj więcej o: INFORMACJA dotycząca programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy!
Zrekompensuj ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego!
Jak Ty i Twoja rodzina może skorzystać ze wsparcia?
Aby otrzymać wypłatę dodatku, złóż wniosek w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno do 31 stycznia 2022 r.
Wypłatę otrzymasz w dwóch równych ratach.
Wypłata I raty do 31 marca
Wypłata II raty do 2 grudnia.
Jeżeli przekroczysz pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się o dofinansowanie.
Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Więcej dowiesz się w swoim Centrum Usług Społecznych.
Kontakt 24 261 91 78
Całkowita pula dodatków to ponad 4 mld zł.
Czytaj więcej o: Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

INFORMACJA dotycząca dnia wolnego.

 

Zarządzenie nr 17 /2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA dotycząca dnia wolnego.

KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie będzie czynny w godzinach 9:00 – 13:00

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

Świąteczne przygotowania w ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora”

Przejdź do - Przygotowanie%20bombek%20świątecznych%20przez%20seniorki.

Przedświąteczny klimat zapanował  również podczas warsztatów artystycznych.

Zapraszamy do fotorelacji.

Czytaj więcej o: Świąteczne przygotowania w ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora”

Życzenia świąteczne.

W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu
Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022
oraz spełnienia w życiu osobistym
i zawodowym.
życzy
Dyrektor GOPS w Słupnie
wraz z pracownikami.

 

Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne.

Zakończenie zbiórki żywności w ramach akcji "WOLONTARIAT CODZIENNY"

Przejdź do - Z%20najlepszymi%20życzeniami.
W dniu 11 grudnia 2021 r. zostały rozwiezione paczki do rodzin z terenu gminy Słupno.
Dziękujemy Wolontariuszom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za zaangażowanie i dobre serce.
Serdeczne dziękujemy za wsparcie naszej akcji „Wolontariat Codzienny”.
 
Czytaj więcej o: Zakończenie zbiórki żywności w ramach akcji "WOLONTARIAT CODZIENNY"