Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Dofinanasowanie z PFRON

Przejdź do -

Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 500,00 zł  w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.

Czytaj więcej o: Dofinanasowanie z PFRON

Wolontariuszki podczas Dni Wsi w Barcikowie.

Przejdź do -

Malowanie buziek, przeprowadzenie konkursów przez wolontariuszki podczas Dni Wsi w Barcikowie.Oto efekty.

Czytaj więcej o: Wolontariuszki podczas Dni Wsi w Barcikowie.

Wywiad na temat projektu „Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY” w ramach promocji inicjatyw Działaj Lokalnie.

Przejdź do -

Wywiad na temat projektu „Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY” w ramach promocji inicjatyw Działaj Lokalnie.

Czytaj więcej o: Wywiad na temat projektu „Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY” w ramach promocji inicjatyw Działaj Lokalnie.

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

 

"Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt grantowy "Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i Ty"

Przejdź do -

Wakacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

Przejdź do -

Wakacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

Czytaj więcej o: Wakacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

Zajęcia kulinarne w ŚDS oraz realizacja projektu " Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY"

Przejdź do -

Wolontariusze podczas Dni Wsi w Mijakowie.

Przejdź do -

Malowanie buziek przez wolontariuszki podczas Dni Wsi w Mijakowie. Oto efekty.

Czytaj więcej o: Wolontariusze podczas Dni Wsi w Mijakowie.

Projekt grantowy "Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i Ty"

Przejdź do -

WOLONTARIUSZE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE
PROMUJĄ PROJEKT „Dbamy o Zdrowie – Zadbaj i TY”

Czytaj więcej o: Projekt grantowy "Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i Ty"

Spotkanie integracyjne Klubu Seniora

Przejdź do -