Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

7 maja 2019

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zakończyła się I edycja Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Projekt skierowany był do 20 osób z terenu gminy Słupno. Poprzez udział w projekcie uczestnicy mieli możliwość, podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, zwiększenia motywacji do aktywnego poszukiwania pracy jak również w wyniku indywidualnego wsparcia w ramach poszczególnych zadań nabyli swoje kompetencje społeczne.

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” obejmował diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników, indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne, coaching indywidualny oraz warsztaty z zakresu; kompetencji społecznych i zawodowych, kompetencji życiowych, treningu budżetowego, spotkań integracyjnych dekoratorskich i sportowych.
W ramach projektu 15 uczestników ukończyło kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i zainteresowań zawodowych w zakresie: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z modułem komputerowym z certyfikatem ECCC - 6 osób; prawo jazdy kat. D – 1 osoba; podstawy wizażu/stylizacji – 2 osoby; opiekun osób starszych - 2 osoby; operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT – 2 osoby; kucharz małej gastronomii – 2 osoby.

W ramach wsparcia 6 uczestników projektu podjęło zatrudnienie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie