Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Zaświedczenie do programu "Czyste Powietrze"

Wydawanie zaświadczeń do programu "Czyste powietrze"

Osoby, które starają się o pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, mogą złożyć żądanie wydania zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenie wystawiane jest tylko na żądanie osoby zainteresowanej.

Komplet dokumentów:

  • Formularz żądania wydania zaświadczenia o dochodach
  • Oświadczenie o dochodach
  • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  • Obowiązek informacyjny – Czyste powietrze