Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Skład Gminnej Rady Seniorów

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów:

Teodora Waluś

Zastępca przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów:

Anna Włochowska

Radni Gminnej Rady Seniorów:

1. Anna Aptowicz

2. Danuta Kacprzak

3. Urszula Szczurowska