Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Zajęcia dodatkowe

W zajęciach placówki uczestniczyć będą dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia do 15 roku życia. W ramach zadania realizowane będą również  zajęcia animacyjne oraz zajęcia w zakresie pomocy w nauce z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski.