Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Artykuły

WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”

Przejdź do - WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”

WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU” W RAMACH PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE SŁUPNO”

Warsztaty integracyjno - sportowe w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty integracyjno - sportowe w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” wkracza w ostatnią fazę, którą jest aktywizacja zawodowa.

Aktualnie uczestnicy KIS kończą kursy zawodowe, ostatnie zajęcia sportowo – rehabilitacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem jak widać na zdjęciach.

 

INFORMACJA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż od 1 czerwca 2020 roku wznawia realizację zajęć w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”:  

  1. Warsztaty integracyjne (sportowe) w dniach: 1,2,3,4,8 czerwca 2020 roku.
  2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych w dniach: 5,6,12,13,15,16,17 czerwca 2020 roku.
  3. Kursy zawodowe zgodnie z indywidualnym harmonogramem dla każdego uczestnika.

 

Jednocześnie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zapewnia środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo uczestników projektu.

Czytaj więcej o: INFORMACJA!!!

Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniach 02 - 06.03.2020 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty integracyjno - dekoratorskie.

Czytaj więcej o: Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Indywidualne poradnictwo prawne w ramach Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Uczestnicy Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” mają możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa prawnego, który rozpoczął się w dniu 26 października 2019 r.
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniach 22-26.07.2019 r. oraz 5-9.08.2019 r. w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej  w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. "Trening budżetowy".
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Trening kompetencji życiowych w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Trening kompetencji życiowych w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniach 01.07 - 06.07. 2019 roku w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. Trening kompetencji życiowych.

Czytaj więcej o: Trening kompetencji życiowych w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zakończyła się I edycja Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej o: Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Zakończenie zajęć dekoratorskich.

Przejdź do - Zakończenie zajęć dekoratorskich.

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyły się ostatnie zajęcia dekoratorskie w ramach projektu „ Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Celem warsztatów było pobudzenie osób do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdobycie nowych umiejętności.
Zapraszamy do fotorelacji z zajęć.

Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 28 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno". Motywem przewodnim warsztatów dekoratorskich były ozdoby świąteczne.
Zapraszamy do fotorelacji.

Pliki do pobrania