Liderzy Kooperacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji

Przejdź do - Spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji

Pierwsze spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji odbyło się w dniu: 25.07.2018 r. o godz. 10.00 w Hotelu Zajazd Mazowsze.

 

Celem spotkania była prezentacja wzajemnych oczekiwań w zakresie nawiązania współpracy oraz podpisanie między Członkami G-PZK porozumienia o współpracy. Podczas spotkania uczestnicy omawiali pozytywne doświadczenia w zakresie prowadzonej współpracy. Mówili również o rzeczach, które należałoby ulepszyć, zacieśnić tak, aby lepiej i efektywniej pracować dla mieszkańców Gminy.

W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Słupno, który wskazywał na potrzebę współpracy dla dobra mieszkańców. Podkreślił, że to Gmina ma służyć mieszkańcom a sprawna współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami jest szczególnie istotna.

Czytaj więcej o: Spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji

LIDERZY KOOPERACJI

Przejdź do - LIDERZY KOOPERACJI

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna wspólnie z Powiatem Płockim i Gminą Słupno działania w ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn.: „Liderzy kooperacji” jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Czytaj więcej o: LIDERZY KOOPERACJI