Doradztwo zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w związku z zakończeniem projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” realizowanego w okresie 01.05.2018 r.–30.07.2020 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja Społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Umowa nr RPMA.09.01.00-14-9597/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług służących reintegracji społecznej i zawodowej w postaci działania Klubu Integracji Społecznej co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesięcy od dnia 01.01.2021r.

Celem Klubu Integracji Społecznej jest: wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących na terenie gminy Słupno.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie  pod nr tel. 24 261-95-54

 

W ramach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym.

  1. Określisz zainteresowania

Praca zgodna z Twoimi zainteresowaniami zwiększy Twoją motywację do działania, da Ci satysfakcję i będzie chroniła Cię przed wypaleniem zawodowym. Nie masz pomysłu na to, jak ma wyglądać Twoja ścieżka kariery? Zacznij od określenia swoich zainteresowań – w tym celu możesz skorzystać z testów, dostępnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

  1. Poznasz swoje mocne strony

Bazując wyłącznie na zainteresowaniach, trudno liczyć na satysfakcjonującą pracę.Dla pracodawcy istotne będą Twoje umiejętności i osobowość. Współpracując z doradcą zawodowym zyskasz świadomość swoich mocnych stron i określisz obszary do dalszego rozwoju.   

     3. Zweryfikujesz wyobrażenia o rynku pracy

Zaczynając wędrówkę po rynku pracy, możesz mieć wątpliwości. To normalne. Warto sprawdzić, czy Twoje oczekiwania odnośnie miejsca pracy są realistyczne. Dzięki rozmowie z doradcą dowiesz się m.in. w jakich branżach jest największe zapotrzebowanie na pracowników oraz jakich kompetencji oczekują pracodawcy. 

    4. Przygotujesz profesjonalne dokumenty aplikacyjne

CV to Twoja wizytówka. Od tego, jak przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne, może zależeć, czy pracodawca zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Możesz skonsultować dokumenty. Doradca pokaże Ci, jak dostosować CV do konkretnej oferty i jakich błędów unikać.

    5. Przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej

Jeśli starasz się o pierwszą pracę, doświadczenia wyniesione z symulacji rozmowy kwalifikacyjnej mogą być bezcenne. Doradca podpowie Ci, jakich pytań możesz się spodziewać i jakie jest ich „drugie dno”. Dzięki temu unikniesz stresu i zaprezentujesz się korzystniej podczas rozmowy z rekruterem.

Zapraszamy do udziału w poradach prowadzonych przez doradcę zawodowego.Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 2 (parter)
lub telefonicznie 24 261 95 54.