Podprogram 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 28.02.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż została podpisana umowa o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) realizowanego  w Podprogramie 2019.

Pomoc kierowana jest do tych mieszkańców Gminy Słupno, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

W związku z powyższym informuje, iż wydaje skierowania uprawniające do odbioru paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Słupno.

O pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby samotne, których dochód nie przekracza 1402 zł
  • osoby w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1056 zł

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Społecznej w Słupnie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych.

Skierowania uprawniające do obioru paczek żywnościowych wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, pok. nr 17  w godzinach:

poniedziałek 9:00 – 17:00

wtorek – piątek: 8:00 – 16:00