Dodatek osłonowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DODATEK OSŁONOWY

za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

 

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można ubiegać się  o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

 1. Dodatek osłonowy przysługuje:
 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód z 2022r., przy czym nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

 1. Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:
 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
 1. Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem gdy źródło ogrzewania zgłoszone jest do CEEB:
 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Centrum Usług Społecznych w Słupnie w godzinach pracy Centrum, tj. pn. godz. 9.00-17.00, wt. -pt. godz. 8.00 – 16.00; lub internetowo za pośrednictwem platformy e-Puap. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

Pliki do pobrania