Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Strona główna


Najnowsze aktualności

Nabór na usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny w ramach Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Przejdź do - Rehabilitacja%20dziecka
Centrum Usług Społecznych w Słupnie prowadzi nabór na usługi społeczne
z zakresu wspierania rodziny w ramach Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży:
– ZAJĘCIA W ZAKRESIE POMOCY W NAUCE PRZEDMIOTÓW:
język polski, matematyka, język angielski (bezpłatnie)–
– LOGOPEDA (20,00 zł za godzinę) –
– INTEGRACJA SENSORYCZNA/ TERAPIA TAKTYLNA (20,00 zł za godzinę) –
– INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI RUCHOWEJ
(20,00 zł za godzinę) –
Beneficjentami w.w usług społecznych są:
1. osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno;
2. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do siedziby Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17, lub kontakt telefoniczny pod numer (24) 261 95 43.

Czytaj więcej o: Nabór na usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny w ramach Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Nabór na usługę zdrowotną z zakresu Promocji i ochrony zdrowia

Przejdź do - Leki%20na%20dłoni

Centrum Usług Społecznych w Słupnie prowadzi nabór na usługę zdrowotną

z zakresu Promocji i ochrony zdrowia:

 

BON NA LEKI DLA SENIORA –

 

Beneficjentami w.w usługi zdrowotnej są:

 • osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno;

 • kobiety powyżej 60 roku życia;

 • mężczyźni powyżej 65 roku życia.

 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do siedziby Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17, lub kontakt telefoniczny pod numer (24) 261 95 43.

Czytaj więcej o: Nabór na usługę zdrowotną z zakresu Promocji i ochrony zdrowia

Nabór na usługi społeczne Klub Zdrowego Życia

Przejdź do - Rehabilitacja%20w%20warunkach%20domowych

Centrum Usług Społecznych w Słupnie prowadzi nabór na usługi społeczne

z zakresu wspierania rodziny w ramach Klubu Zdrowego Życia:

 

– REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH (20,00 zł za godzinę) –

– KONSULTACJE Z DIETETYKIEM (10,00 zł za godzinę) –

– SPOTKANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA (bezpłatnie) –

 

 Beneficjentami  w.w usług społecznych są

 1. osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno;
 2. kobiety powyżej 60 roku życia;
 3. mężczyźni powyżej 65 roku życia.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do siedziby Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26 a, pokój nr 17, lub kontakt telefoniczny pod numer (24) 261 95 43.

 

Czytaj więcej o: Nabór na usługi społeczne Klub Zdrowego Życia

Nabór na usługi społeczne w ramach Centrum Kreatywności Lokalnej „ Uwierz w siebie

Przejdź do - %20BUDOWANIE%20WŁASNEGO%20WIZERUNKU%20

Centrum Usług Społecznych w Słupnie prowadzi nabór na usługi społeczne

z zakresu wspierania rodziny w ramach Centrum Kreatywności Lokalnej „ Uwierz w siebie”

– RĘKODZIEŁO –

– BUDOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU –

 

 Beneficjentami  w.w usług społecznych są

 1. osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do siedziby Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17, lub kontakt telefoniczny pod numer (24) 261 95 43.

 

 

Czytaj więcej o: Nabór na usługi społeczne w ramach Centrum Kreatywności Lokalnej „ Uwierz w siebie

Nabór na usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny - "Posiłek do domu dla osób samotnych i starszych"

Przejdź do - Posiłek%20do%20domu%20dla%20osób%20samotnych%20i%20starszych

Centrum Usług Społecznych w Słupnie prowadzi nabór na usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny

 

- POSIŁEK DO DOMU DLA OSÓB SAMOTNYCH I STARSZYCH -

 

 Beneficjentami  usługi społecznej – posiłek do domu dla osób samotnych i starszych są:

 1. osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno;
 2. kobiety powyżej 60 roku życia;
 3. mężczyźni powyżej 65 roku życia.

 

Koszt jednego posiłku wynosi 5,00 zł.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do siedziby Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17, lub kontakt telefoniczny pod numer (24) 261 95 43.

Czytaj więcej o: Nabór na usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny - "Posiłek do domu dla osób samotnych i starszych"

Bal karnawałowy 2024

Przejdź do - Powitanie%20Mieszkańców%20Gminy%20Słupno%20przez%20Wójta%20Marcia%20Zawadkę%20oraz%20Magdaleną%20Lewandowską%20Dyrektora%20CUS

W dniu 26 stycznia 2024 roku jak co roku odbył się bal karnawałowy dla seniorów w Szkole Podstawowej w Liszynie. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie jest żadną przeszkodą dla osób lubiących towarzystwo i świetną zabawę.

Podczas balu nie zbrakło energicznych pląsów na parkiecie, wspólnego śpiewania, konkursów. Jednakże niesamowitą atrakcją okazała się fotoksiążka zawierająca cudowne przeżyte wspólne chwile, która wywołała wiele wzruszeń i uśmiechu na twarzy.

Nie zbrakło gry fantowej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Czytaj więcej o: Bal karnawałowy 2024

Zaproszenie na bal karnawałowy.

Przejdź do - Plakat%20informujący%20o%20balu%20karnawałowym

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

Przejdź do - Od%201%20stcznia%202024%20r.%20nowe%20śwaidczenie%20wspierające%20osób%20z%20niepełnosprawnością.

Płock, 9 stycznia 2024 r.

Oddział ZUS w Płocku

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Od czego zacząć?

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


WAŻNE !
Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Komu przysługuje świadczenie

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów. Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Jak uzyskać świadczenie wspierające

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek

o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby mogła się ona ubiegać

o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony

w formie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
 • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Kiedy można składać wniosek do ZUS

Gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma decyzję WZON i nie odwoła się od niej, będzie mogła dopiero złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.

 

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach:

 • osoby z liczbą 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r.,
 • osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r.,
 • osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r.

Są jednak osoby, które mają co najmniej 70 pkt i będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób  będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak złożyć wniosek do ZUS

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer decyzji.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, ale nie ma profilu na PUE ZUS, wówczas Zakład założy jej taki profil automatycznie, na podstawie danych z wniosku.

W jaki sposób będziemy wypłacać świadczenie wspierające

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami, np. rentą socjalną czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

Jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (od marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

 • 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
 • 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
 • 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
 • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
 • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
 • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

DODATEK OSŁONOWY 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

 1. Dodatek osłonowy przysługuje:
 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód z 2022r., przy czym nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

 1. Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:
 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
 1. Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem gdy źródło ogrzewania zgłoszone jest do CEEB:
 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Centrum Usług Społecznych w Słupnie w godzinach pracy Centrum, tj. pn. godz. 9.00-17.00, wt. -pt. godz. 8.00 – 16.00; lub internetowo za pośrednictwem platformy e-Puap. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

Czytaj więcej o: DODATEK OSŁONOWY 2024

Życzenia

Przejdź do - Plakat%20z%20życzeniami