Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 15 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie.

Zarządzenie nr 15 /2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie

z dnia 03 grudnia 2021r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 15 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie.

Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

10 listopada 2021
Czytaj więcej o: Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

21 października 2021
Czytaj więcej o: Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno