Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

I. Centrum działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

6. ustawy z dnia 12 marca 2004r. r. o pomocy społecznej;

7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

8. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

9. ustawy z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

10. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

11. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

13. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

14. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów;

15. ustawy z dnia 7 września 2001 r. o systemie oświaty;

16.ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

17. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

18. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

19. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

20. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

21.ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;

22. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

23. niniejszego statutu.

II. Centrum Usług Społecznych w Słupnie realizuje politykę Społeczną gminy Słupno mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i podjętymi. W tym zakresie uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.

III. CUS stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Słupno działając na prawach jednostki budżetowej.

  1. CUS  nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nadzór nad bieżącą działalnością CUS oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Słupno, zwany dalej Wójtem Gminy.
  3. Nadzór nad realizacją zadań zleconych realizowanych przez CUS sprawuje Wojewoda Mazowiecki poprzez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

IV. Obszar działania CUS obejmuje teren Gminy Słupno.

V. CUS ma siedzibę w Słupnie przy ulicy Warszawskiej 26a.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Słupno
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Bogusz Skierkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Szochner - Siemińska
Liczba odwiedzin:2100

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-02-11 10:58:55Dodanie zakładkiStatus prawny