Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie będzie czynny w godzinach 9:00 – 13:00

27 grudnia 2021
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie będzie nieczynny.

Odpracowanie powyższego dyżuru nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 r.  w godzinach 9:00 – 13:00

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarządzenie nr 15 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie.

Zarządzenie nr 15 /2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie

z dnia 03 grudnia 2021r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 15 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie.