Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Dział Pracy z Jednostką i Rodziną

Artykuły

Ogłoszenie

UWAGA!
1 KWIETNIA 2018 ROKU NASTĄPI ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH DO ZASIŁKÓW CELOWYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy podwyższyła kwotę kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłków celowych i okresowych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niniejsza uchwała przewiduje podwyższenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy do wysokości 150 % ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na lata 2018-2019.

od 1 kwietnia 951 zł na osobę w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
od 1 kwietnia. 771 zł na osobę w rodzinie w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Wszelkich informacji udziela GOPS Słupno.