Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

INFORMACJA dotycząca programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

 

  

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejny ważny program rządowy - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym  ustaliła, że ZUS będzie realizować  ten program, oraz będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie),  ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

   Link: Rodzinny Kapitał Wychowawczy (RKO)

INFORMACJA dotycząca programu 500 plus

   

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejny ważny program rządowy - Rodzina 500 plus

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustaliła, że ZUS będzie realizować  ten programm, będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie),  ustalać prawo i wypłacać świadczenia.

 

 • Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów w rodzinie.                                                                                                           Link: Świadczenie wychowawcze 500+

 

 

Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy!
Zrekompensuj ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego!
Jak Ty i Twoja rodzina może skorzystać ze wsparcia?
Aby otrzymać wypłatę dodatku, złóż wniosek w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno do 31 stycznia 2022 r.
Wypłatę otrzymasz w dwóch równych ratach.
Wypłata I raty do 31 marca
Wypłata II raty do 2 grudnia.
Jeżeli przekroczysz pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się o dofinansowanie.
Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Więcej dowiesz się w swoim Centrum Usług Społecznych.
Kontakt 24 261 91 78
Całkowita pula dodatków to ponad 4 mld zł.

INFORMACJA dotycząca dnia wolnego.

 

Zarządzenie nr 17 /2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 • 1
 1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.
 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KOMUNIKAT dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie będzie czynny w godzinach 9:00 – 13:00

 

Pliki do pobrania


Galeria


 • Powiększ zdjęcie SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

  SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+