Indywidualne zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Założone cele będą realizowane poprzez zajęcia prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem, w formie zaproponowanej przez terapeutę oraz dostosowane do możliwości psychoruchowych dziecka zgodne z zaleceniami. Postępując i usprawniając zawsze zgodnie z zasada rozwojowa. Systematyczność zajęć z rehabilitacji ruchowej przyczyniać się będzie nie tylko do zwiększenia ruchomości w stawach, czy normalizacji siły mięśniowej podnosząc tym samym lepszą funkcjonalność organizmu jako całości. Stymulacja dziecka w zakresie rehabilitacji ruchowej jest często procesem długotrwałym i musi być prowadzona systematycznie. Odpowiednio dobrane formy i metody terapii przynoszą nam założone efekty terapii.

Zadaniem zajęć jest:

• Normalizacja wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego
• Eliminowanie ograniczeń ruchowych dziecka
• Zapobieganie oraz korekcja istniejących wad postaw u dzieci.
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała
• Hamowanie nieprawidłowych odruchów postawy
• Poprawa ogólnej sprawności motorycznej
• Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• Rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
• Zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
• Wzmacnianie stabilizacji centralnej ciała,