Podprogram 2021 plus

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Usług Społecznych w Słupnie informuje, iż została podpisana kolejna już umowa o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2021 plus.

Pomoc kierowana jest do tych mieszkańców Gminy Słupno, którzy z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

W związku z powyższym informuje, iż wydaje skierowania uprawniające do odbioru paczek żywnościowych składających się z produktów tj. jak:

- cukier biały

- makaron jajeczny świderki

- mleko UHT

- olej rzepakowy

- powidła śliwkowe

- szynka wieprzowa mielona

O pomoc mogą ubiegać się:

osoby samotne, których dochód nie przekracza 1823,60 zł

osoby w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1410,00 zł

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Społecznej w Słupnie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych.

Skierowania uprawniające do obioru paczek żywnościowych wydawane są w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, pok. nr 17 w godzinach:

poniedziałek 9:00 – 17:00

wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

Podsumowanie realizacji Programu:

Z Pomocy skorzystało 72 osoby z terenu gminy Słupno. Łącznie wydano:

- cukier 500 kg

- makaron jajeczny świderki 250 kg

- mleko UHT 504 l

- olej rzepakowy 510 l

- powidła śliwkowe 151,20 kg

- szynka wieprzowa mielona 226,80 kg