Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

II sesja Gminnej Rady Seniorów

Przejdź do - II sesja Gminnej Rady Seniorów

I Sesja Gminnej Rady Seniorów

Przejdź do - I Sesja Gminnej Rady Seniorów

W piątek, 13 maja 2022 r. w Sali Obrad Urzędu Gminy w Słupno odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów w Gminie Słupno.

Radnych powitał Wójt Gminy Słupno, składając podziękowania za zaangażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na działalność społeczną, a także wyrażając nadzieję na owocną współpracę. Do przemówienia przyłączył się Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, który osobiście pogratulował inicjatywy i życzył wielu ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji. Na posiedzeniu obecni byli: Pani Agnieszka Ruclak – Zastępca Wójta, Pani Beata Łapiak – Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Centrum Usług Społecznych, Pan Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupno oraz seniorki z terenu gminy Słupno.

Głównym punktem inauguracyjnych obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie Przewodniczącą Gminnej  Rady Seniorów została Teodora Waluś, Wiceprzewodniczącą Pani Anna Włochowska. Wójt Marcin Zawadka pogratulował członkom nowo wybranej Rady oraz zachęcił do rozwijania współpracy zapoczątkowanej wraz z powołaniem Rady pierwszej kadencji. Członkowie Rady otrzymali z rąk Wójta Gminy akty powołania do składu Gminnej Rady Seniorów w Słupnie I kadencji. Jako pierwsze posiedzenie poprowadziła najstarsza radna, tj. Pani Anna Aptowicz. Następnie po wybraniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwsze obrady poprowadziła Pani Anna Włochowska. Na wniosek Wójta Marcina Zawadki poddana została pod głosowanie Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Gminnej Rady Seniorów. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 30.000 zł na utworzenie Funduszu Aktywizacji Seniorów. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie i zgodnie ze statutem Gminnej Rady Seniorów zostanie ona poddana głosowaniu na najbliższej sesji Rady Gminy Słupno. Z uwagi, że powołana do życia Rada Seniorów jest organem doradczym i konsultacyjnym, każda przegłosowana uchwała przechodzi pod głosowanie radnych z gminy Słupno.