Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie SŁUPNO” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

Artykuły

Bal z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Przejdź do - Bal z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

W dniu 21 października 2022r. odbył się bal z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za super zabawę !

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Przejdź do - PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży.

Uczestnikami projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno” będą dzieci i młodzież od 6 roku życia do 15 roku życia i ich rodziny.

 

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin otrzymają:

Dzieci i młodzież:

  • Wsparcie w zakresie pomocy w nauce z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski.
  • Możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów: logopedycznej, terapii sensorycznej, terapii taktylnej oraz zajęć indywidualnych z zakresu rehabilitacji ruchowej wg indywidualnych potrzeb.

Rodzice i dzieci:

  • Wsparcie w zakresie poprawy kompetencji i większej świadomości siebie jako rodzica, wszechstronnego rozwoju dzieci, poprawy komunikacji w rodzinie i uzyskania poczucia radości i satysfakcji z rodzicielstwa.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji CUS w Słupnie pokój nr 2

Informacja pod numerem telefonu 24 261 95 54.

Serdecznie zapraszamy!

TURNUS REHABILITACYJNY W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie realizując projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020), informuje o wdrożeniu nowych usług społecznych na terenie Gminy Słupno.

TURNUS REHABILITACYJNY

Beneficjenci nowej usługi społecznej - turnus rehabilitacyjny:

- osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno

- osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) lub osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe)

Osoby, które zostaną zakwalifikowane będą miały zapewniony pobyt  w ośrodku rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniającego zakwaterowanie, wyżywienie, usługi rehabilitacyjne.

I edycja: 15 osób.

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy  do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17,  lub kontakt telefoniczny pod numerem (24)  261 95 43.

Czytaj więcej o: TURNUS REHABILITACYJNY W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO"

BON NA LEKI DLA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie realizując projekt Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020), informuje o wdrożeniu nowych usług społecznych na terenie Gminy Słupno

 

BON NA LEKI DLA SENIORA

Beneficjenci nowej usługi społecznej - bon na leki dla seniora:

- osoby zamieszkujące na terenie Gminy Słupno

- osoby powyżej 60 roku życia (kobiety)

- osoby powyżej 65 roku życia (mężczyźni)

 

W ramach projektu seniorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu otrzymają bon o wartości 300 zł do wykorzystania w sieci Aptek AVENA.

I edycji przewiduje bony dla 48 mieszkańców Gminy Słupno

 

Osoby spełniające kryteria zainteresowane otrzymaniem wsparcia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17,  lub kontakt telefoniczny pod numerem  (24)  261 95 43.

 

Czytaj więcej o: BON NA LEKI DLA SENIORA W RAMACH PROJEKTU "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SŁUPNO"

Konferencja w ramach "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno".

Przejdź do - Konferencja w ramach "Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno".

Konferencja na terenie gminy Słupno, której celem było nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną.  

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele społeczności lokalnej, radni gminy Słupno, organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, a także przedstawiciele jednostek organizacji pomocy społecznej z powiatu płockiego.

 

Spotkania z mieszkańcami gminy Słupno.

We wrześniu rozpoczęły się cykliczne spotkania z mieszkańcami gminy Słupno promujące inicjatywę "Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Spotkania z mieszkańcami gminy Słupno.

"Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno"