Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

Informacja dotycząca realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o odwołaniu trzeciego przetargu  ustnego nieograniczonego    Zarząd Województwa Mazowieckiego
Członek Zarządu
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

1)         skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022-2024,

2)         zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022-2024,

3)         zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022-2024.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo w ramach Programu realizowane są działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane są informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiono także kwestie reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

Udział w Programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny, ponieważ finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Realizację Programu powierzono 9 podmiotom, natomiast szczegółowe informacje dot. zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń, dostępne są pod linkiem: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.

Depresja jest aktualnie najczęściej występującą chorobą psychiczną, a zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku. Natomiast głównym problemem jest niska rozpoznawalność tej choroby, wysoki odsetek pacjentów nieleczonych oraz mnogość strat związanych z chorowaniem na depresję.

W związku z realizacja Programu, także zaznaczając, że depresja jest nie tylko problemem zdrowotnym, ale i społecznym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższych informacji oraz o rozpropagowanie załączonego plakatu promującego do jednostek podległych.

Z poważaniem

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Elżbieta Lanc

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym


Warsztaty budowania własnego wizerunku

Przejdź do - Warsztaty budowania własnego wizerunku
Za nami kolejne spotkanie ,,Budowania własnego wizerunku" w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno".
Zapraszamy do fotorelacji.

Bal karnawałowy

Przejdź do - Bal karnawałowy

Zapraszamy

Zajęcia teatralne

Przejdź do - Zajęcia teatralne

To już kolejne spotkanie zajęć pn. Teatr Międzypokoleniowy w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno”. Szczególną rolę podczas warsztatów odgrywają ćwiczenia podczas których towarzyszy dobra zabawa i humor.

Maski karnawałowe

Przejdź do - Maski karnawałowe

Kolejne zajęcia z cyklu animacji społeczności lokalnej w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno'' dotyczyły przygotowania masek karnawałowych.

Pliki do pobrania


Galeria


  • Powiększ zdjęcie SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

    SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+