Zajęcia dodatkowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W zajęciach placówki uczestniczyć będą dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia do 15 roku życia. W ramach zadania realizowane będą również  zajęcia animacyjne oraz zajęcia w zakresie pomocy w nauce z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski.