Wsparcie w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno" wsparcie otrzyma 25 osób bezrobotnych, biernych zawodowo z terenu gminy Słupno.

Obecnie z nowych usług korzysta 12 osób, które zostały objęte wsparciem

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje mają na celu zwiększenie wiary we własne możliwości oraz budowanie motywacji do realizacji zaplanowanych celów zawodowych.
 • Indywidualny trening kompetencji społecznych, życiowych i rodzicielskich - trening obejmuje zagadnienia z zakresu kompetencji społecznych, asertywności, kompetencji życiowych i treningu w zakresie przygotowania do pełnienia ról w rodzinie oraz z zakresu zarządzania czasem, organizacja dnia, organizacja czasu wolnego.
 • wsparcie trenera budżetowego w zakresie zarządzania finansami.
 • Wsparcie trenera zdrowego żywienia - wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu oraz samopoczucia.
 • Wsparcie trenera  - doradcy zawodowego - Indywidualne konsultacje mają na celu wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego. Przedstawienie możliwości osobistego rozwoju w celu zmiany aktualnej sytuacji zawodowej.

Pliki do pobrania


Galeria


 • Powiększ zdjęcie Indywidualne spotkanie z dietetykiem

  Indywidualne spotkanie z dietetykiem

 • Powiększ zdjęcie Wsparcie trenera zdrowego żywienia

  Wsparcie trenera zdrowego żywienia

 • Powiększ zdjęcie Wsparcie trenera zdrowego żywienia

  Wsparcie trenera zdrowego żywienia