Staże zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 W ramach usługi o charakterze społecznym i zawodowym  zostaną  zorganizowane 3 - miesięczne staże zawodowe dla 25 osób, które ukończyły szkolenia zawodowe
Staż dla 1 Uczestnika trwać będzie nieprzerwanie przez okres pełnych trzech miesięcy. Godzinowy wymiar stażu dla jednego Stażysty wynosi po min. 160h/mc (tj. 8h/dzień, w przypadku osoby z niepełnosprawnościami ograniczenie do 7h/dzień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Miejsce realizacji staży: Staże będą realizowane w miarę możliwości na terenie gminy Słupno lub na terenie powiatu płockiego, w tym także w jednostkach organizacyjnych gminy, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.