Centrum Aktywizacji Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Karnawałowy Bal seniora.

Przejdź do - Karnawałowy Bal  seniora.

W dniu 20 lutego 2020 roku odbył się Bal Karnawałowy w ramach trwałości projektu " Centrum Aktywizacji Seniorów"

Trwałość projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Przejdź do - Trwałość projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

W ramach trwałości  projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów" odbywają się cykliczne spotkania z  osobami starszymi  i ich otoczeniem oraz funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

 

 

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” realizowanego w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Umowa nr RPMA.09.02.01-14-8101/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych w postaci działania Centrum Seniora co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesięcy.

Celem Centrum Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z  osobami starszymi  i ich otoczeniem, zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 25 osób zamieszkujących na terenie gminy Słupno.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie  pod nr tel. 24 261-95-54

 

Czytaj więcej o: Trwałość projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Zakończenie projektu "Centrum Aktywizacji Seniora"

Przejdź do - Zakończenie projektu "Centrum Aktywizacji Seniora"

Trwałość zostanie zachowana poprzez utrzymanie utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług minimum przez okres odpowiadający okresowy realizacji projektu tj. 24 m-ce. Środki finansowe, którymi dysponuje Wnioskodawca i partner projektu umożliwiają świadczenie usług o tożsamym zakresie po zakończeniu projektu.

 

Czytaj więcej o: Zakończenie projektu "Centrum Aktywizacji Seniora"

Warsztaty teatralne w ramach projektu.

Przejdź do - Warsztaty teatralne w ramach projektu.

Wyjazd do Teatru w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Przejdź do - Wyjazd do Teatru w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Przejdź do - Warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Ogłoszenie.

Zajęcia integracyjne w ramach projektu CAS.

Przejdź do - Zajęcia integracyjne w ramach projektu CAS.

W dniu 5 lipca w GOPS Słupno odbyło się kolejne spotkanie integracyjne połączone ze wspólnym gotowaniem - grillowaniem. Przy muzyce bawili się seniorzy z Gminy Slupno - uczestnicy projektu CAS.

Projekt CAS - wycieczka do Poznania i Gniezna

Przejdź do - Projekt CAS - wycieczka do Poznania i Gniezna

W ramach projektu Centrum Aktywizacji Seniorów w dniach 24-25 czerwca została zorganizowana wycieczka do Poznania i Gniezna. Grupą docelową byli mieszkańcy Gminy Słupno uczestniczący w projekcie. Zapraszamy do relacji fotograficzne.

Bal Karnawałowy w Gminie Słupno.

Przejdź do - Bal Karnawałowy w Gminie Słupno.

W dniu 22 lutego 2019 roku odbył się Bal Karnawałowy w ramach projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.

Czytaj więcej o: Bal Karnawałowy w Gminie Słupno.