KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Korpus Wsparcia Seniorów”
 na rok 2023

Centrum Usług Społecznych w Słupnie informuje, iż otrzymał dotacje na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2023 – Moduł I, dzięki czemu możliwe będzie objęcie seniorów  zamieszkujących na terenie gminy Słupno. Pomoc będzie polegała na:

- ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego

Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Słupno, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 24 261 91 78

 

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

finansowany z dotacji budżetu państwa na realizację programu

Dofinansowanie 18 516,00 zł

Całkowita wartość zadania 23 145,00 zł