WSPARCIE RODZIN Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie stresu osoby obciążonej obowiązkiem opieki nad osobą zależną, technik radzenia sobie ze stresem, technik redukcji stresu, mechanizmu współuzależnienia, mechanizmu organizacji i zarządzania czasem, wytchnieniowych form wsparcia organizowanych przez instytucje pomocy społecznej. Ponadto warsztaty obejmują zajęcia w zakresie technik relaksacji,  form organizacji odpoczynku, oraz zajęcia relaksacyjne. W zajęciach uczestniczą rodzice i dzieci.